Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Historické okamžiky

Tato rubrika obsahuje mimo dobových článků a materiálů i texty z dnešní doby s technicko-historickou tematikou. Na těchto textech se podílí i externí spolupracovníci muzea.

pohon řezačky motocyklem Laurin & Klement typu BZ vyráběným od roku 1903

Parní stroje, parní vozidla a jejich výrobci:

Stabilní motory, motorová vozidla a jejich výrobci:

Energetika a elektrické stroje:

Úzkorozchodné a průmyslové dráhy:

Máte-li historické fotografie, pohlednice, výkresy či psané materiály související se starou technikou, uvítáme spolupráci s vámi při tvorbě článků pro tuto rubriku.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic