Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Nabízené služby

Naše muzeum mimo hlavních činností jako jsou sběratelství historické techniky, renovace exponátů ve sbírkách, prezentace exponátů veřejnosti, zapůjčování exponátů na různé akce vyvíjí množství činností vedlejších, kterými podporuje svoji hlavní muzejní činnost.

Dobový inzerát z odborného časopisu STROJNICKÝ OBZOR roku 1923

Těmito vedlejšími činnostmi jsou: zakázkové renovace historické techniky, zejména libovolných parních strojů, stabilních motorů, traktorů, úzkorozchodných lokomotiv všech trakcí, úzkorozchodných vozů, starých přístrojů apod. Dále nabízíme odborné konzultace potřebné při opravách, provozu či nákupu resp. prodeji staré techniky.

Muzeum nabízí na prodej nadbytečné historické stroje a jejich součástky, případně repliky dílů starých strojů. Naopak budeme velmi rádi, pokud byste nám pomohli získat chybějící díly k některým našim strojům.

Mimo to muzeum vydalo několik pohlednic a dalších drobných předmětů s tematikou historické techniky, které jsou v prodeji na akcích, kterých se účastníme a na tomto webu.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic