Muzeum starých strojů

Muzeum Starých Strojů a Technologií

Zápůjčky historické techniky

Jednou z forem prezentace naší historické techniky je její zapůjčování do jiných muzejí či pořadatelům různých jednorázových akcí pro veřejnost. Naše staré stroje zapůjčujeme rovněž i na akce soukromého, prezentačního či reklamního charakteru. Některé exponáty jsou vskutku výrazným poutačem.
Spolu s exponátem zajišťujeme i jeho případný dozor a předváděcí provoz.

parní lokomobila Brand & Lhuillier zapůjčená v období 2006 / 2007 v Ekotechnickém muzeu Praha

Cena za případné zapůjčení našich exponátů na vaši akci se sjednává individuálně, orientačně lze vycházet z následující tabulky:

1 - 5 stabilní motory - 5 - 10.000 Kč / 1 den provozu (1 členná obsluha)
1 parní lokomobila - 20.000 Kč / 1 den provozu (2 členná obsluha)
1 parní válec nebo Škoda Sentinel - 30.000 Kč / 1 den provozu (2 členná obsluha)

Ceny nezahrnují dopravu exponátů do a z místa pořádání akce, naopak v ceně je zahrnuta příprava exponátů na akci, obsluha exponátů po dobu akce a případné zajištění dopravy exponátů. Zájemce o zapůjčení exponátu musí navíc zajistit potřebné podmínky pro provoz exponátů - např. vhodný prostor, vodu a otop pro parní stroje a zázemí pro obsluhu (v případě vícedenní akce i ubytování).
V případě účasti na akci s vhodnou možností prezentace našeho muzea je možné dohodnout individuální cenu. Rovněž při zapůjčení exponátu na delší dobu, nebo zapůjčení více exponátů je možné dohodnout výrazné slevy.

JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic