Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Benzinová (lihová, petrolinová) lokomobila firmy Ant. Dobrý v Mladé Boleslavičlánek byl převzat z dobového listu Hospodář českoslovanský


Zavedením motorového pohonu v hospodářství rostou výrobny motorů jako houby po dešti, čímž se stává, že přijdou do oběhu stroje nedokonalé nebo vůbec nepotřebné. Kupujícímu, ať jest to hospodář nebo živnostník, ovšem musí záležeti na tom, aby byl co nejlépe obsloužen, a tu učiní nejlépe, když se informuje u těch, kteří motory již mají nebo poradí se při nákupu se zkušeným odborníkem.
Při koupi motorů nemožno dosti doporučiti, aby motor byl silné a solidní konstrukce, a nemá nikdo hleděti na ony nejlevnější, jež se od některých firem doporučují. Jelikož pak explosivní motory vesměs jdou mnohem rychleji nežli parní stroje, poněvadž dále přenášený tlak explose v pístu na táhlo, kliku a ložiska jest náhlejší a silnější, podmiňuje stavba dobrých motorů vždy a zejména u těhlice, kliky a ložisek ten nejlepší materiál jakož i stojatý válec, u něhož zamezeno jest tření pístu následnkem váhy téhož způsobené a tím vyběhání plochy válcové na spodní straně.

Dále jest třeba, aby motor měl své těžiště co možno nejníže, aby měl co největší stabilitu a při chodu se vůbec nechvěl, nebo tím právě se stroji dosti síly ubírá.
Hlavně pak nutno jest při volbě síly motorů, má-li týž úplně spolehlivě, jistě a ekonomicky pracovati, aby při maximálním zatížení měl vždy 25 - 30 % síly v zásobě. Dle toho pak, jak silný stroj motor táhnouti má, dlužno sílu téhož voliti buď silnější nebo slabší, a není naprosto třeba k menší čistící mlátičce 22" kupovati motor 6 HP silný, nýbrž stačí 3 - 4 HP úplně.
Z toho patrno, že dlužno při koupi a volbě motorů hleděti ku všem předem naznačeným bodům a vybrati sobě motor dle potřebné síly, při čemž nikdo nemá hleděti na láci, nýbrž hlavně na osvědčený a veskrze solidní stroj, který nekupuje na jeden neb dva roky, nýbrž na delší dobu.
Na základě delší zkušenosti, nepouštějíc se zřetele předem uvedené zde body, vyrábí snaživá a solidní firma domácí, Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi, již po dvě léta velice osvědčené motory předělaného typu "Gnome", který nejenom že není chatrného vzoru německého, jsa původně vynálezem francouzským, nýbrž jest typem nejstarším a po celém světě nejvíce rozšířeným a oblíbeným, neboť svou praktičností, jednoduchostí a solidností zejména ku pohonu benzinovému se jak pro hospodářství tak i pro maloprůmysl co nejlépe hodí.

Výše zmíněná firma vyrábí motory ty o silách 2, 3, 4, 5 a 6 HP buď stabilní nebo pojízdné: tyto poslední na silném podvozku dle přání objednatele buď se střechou nebo brzdou nebo bez téže.
K motorům o síle 5 a 6 HP přidělává se dle objednávky pžedložková hřídel s volnou a pevnou řemenicí, kde po spuštění motoru jednoduchým zasunutím řemene s volné na pevnou řemenici se mlátička neb ten který stroj snadno spustí, nebo, což důležito jest, vysunutím řemene okamžitě zarazí; tímto velice praktickým zařízením odpadá obtížné roztáčení motoru i s hnaným strojem anebo nebezpečné nahazování řemene v běhu na řemenici.


Benzinová lokomobila firmy Ant. Dobrý

Motor sám namontován jest na silném rámu z nosičů (viz. vyobrazení), rám pak na 4 silných kolech a opatřen rejdem a vojí. Motor je čtyřtaktní, se stojatým válcem, který stojí na silné uzavřené skříni, ve které nalézá se celý mechanismus stroje, jako: kliková hřídel, těhlice, s tím související ložiska, regulator atd. Na dně skříně této nalézá se vrstva oleje, do jehož povrchu hlava těhlice naráží a rozstřikuje ve skříni olej, čímž se veškerá ložiska úplně spolehlivě mažou.
Zařízení toto jest nepopíratelně velice praktické, neb odpadá nebezpečí při mazání neb zarážení stroje kvůli mazání, což pro obsluhovače jest velice pohodlné a výhodné. Skříň tato jest úplně uzavřena, takže odpadá veškeré zaprášení troucích se částic, jakož i každé vniknutí nečistoty a nebo cizího tělesa vůbec do pohybujícího se mechanismu stroje.
Kliková hřídel a těhlice jsou zhotoveny z nejlepší kelímkové ocele, ložiska pak z nejlepší fosforové bronze. Zapalování výbušné směsi děje se spolehlivým a silným magnetoelektrickým zapalovačem. Benzinový zásobník jest umístěn dole vedle motoru a benzin přivádí se samočinně zvláštní pumpičkou, což jest velice důležité k vůli nebezpečí explose a ohně, odpadá dále obtížné nalévání benzinu nad horkým strojem. Zásobník jest zhotoven ze silného zinkového plechu, opatřen plovákem a obsahuje více benzinu, než se za dlouhý letní den spotřebuje.
Stroj opatřen jest spolehlivým, samočinným regulátorem, který řídí nejen stejnoměrný chod stroje, nýbrž i poměrnou ku práci spotřebu benzinu. Chlazení válce obstarává se malým čerpadlem a u menších motorů se voda čerpá z nádoby vedle stojící a do ní opět sprchou se pouští, u větších motorů jest vodní nádržka železná, jež na motoru namontována jest, a teplá vode se ochlazuje samočinně větrákem, takže třeba dosaditi pouze ono nepatrné množství, které se odpaří.
Ku velice osvědčeným motorům těmto vyrábí firma Ant. Dobrý své všeobecně za nejlepší uznané zlepšené mlátičky s dvojitým čistěním, které značné oblibě v kruzích hospodářských se těší, a jest ochotna každému cenníky jakož i event. bližší vysvětlení podati.


inzerce firmy Antonín Dobrý z téhož listu

týdenník Hospodář českoslovanský 21/1904