Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Parní mlátičky


Jedním z nejdůležitějších hospodářských strojů jsou dnes parní mlátičky. Co by počal v dnešní době hospodář, kdy dělná síla tak je drahá a tak vzácná, bez řádných mlátiček? Máme tu na mysli ovšem v první řadě parní mlátičky. V poslední době z firem mimočeských Eckert, pak firma Hofherr a Schrantz zvláště počíná rozšiřovati u nás mláticí stroje své. Z moravských tuží se firma Kokorova, která zvláště své malé mlátičky 4 - 10 koňské rozšiřuje. Na přiloženém obraze znázorňujeme stroj Kokorův v ideálním průřezu. U jeho strojů mláticí buben poměrně velikého průměru jest opatřen rýhovanými příražnicemi, což jeho výkonu napomáhá. Vytřásadla z něho pracují pomocí dvou klikových hřídelů, a poněvadž jsou k tomu ještě velmi dlouhá, pracují přesněji než vytřásadla pohybovaná pouze jednou klikou. Obilí čistí se nejdříve větrníkem a síty na spodu mlátičky umístěnými, pas se čistí podruhé v druhém čistidle, skládajícím se z několika sít, na něž vane vítr z druhého větrníku. Z druhého čistidla přichází úplně vyčištěné obilí do Reneyova třídicího válce, opatřeného tříhranným ocelovým drátem.


Kokorova parní mlátička v ideálním průřezu
 

Stroje toho lze užiti též ku mlácení jetele, k čemuž přidává firma přístroj k vylušťování jetele. Mlátičkou 4koňovou lze vymlátiti v 10-hodinné práci denní 140 - 240 mandelů, 5koňskou 200 - 340 mandelů, 6koňskou 280 - 400 mandelů, 8koňskou 360-480 mandelů.

Mlátičky Hofherra a Schrantze i nýtové i cepové mají na rozdíl od některých druhých ještě vytřásací přístroje za vytřásadly, jichž účelem je slámu, která od vytřásadel vychází, ještě jednou vytřásti. Zvláštní je též zde vývodiště výchozí pro slámu, kterým brání se škodnému větru se strany a kterým se vytřásadla při transportu chrání.

Ceny mlátiček Hofherrových cepových jsou: 5koňové 2050 zl., 6koňové 2150 zl., 10koňové 2550 zl. K tomu lokomobila 7koňová 1600 zl., 12koňová 2100 zl. Kokorova 4koňová mlátička i se 4koňovou lokomobilou stojí 3600 zl., 5koňová 4100 zl., 10koňová 5500 zl.

České listy hospodářské 1897