Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Patent "Le Gnome" a Antonín DobrýPůvodní patent i celá konstrukce pochází z Francie, ovšem velmi rychle se rozšířila i do německých a rakouských zemí. Zde tato konstrukce motorů nesla už poněmčený název GNOM. Podle stejného patentu vyrábělo tyto motory několik továren po celé kontinentální Evropě.


původní francouzská konstrukce motoru Le Gnome


dobová inzerce francouzského motoru Le Gnome

Petrolejový motor "GNOM" firmy Motorenfabrik Oberursel, W. Seck & Co. v Oberurselu


výkres motoru GNOM firmy Motorenfabrik W.Seck & Co. z Oberurselu

Motor GNOM se skládá z uzavřené klikové skříně, na níž je umístěn válec C, s pohyblivým pístem k, válec je seshora uzavřen víkem D se sacím ventilem B1 a petrolejovým splynovačem V. Na klikové hřídeli je umístěn regulátor R a rozvod S. Regulátor R se skládá z těla K1 (obr. 4), které je připevněno na klikové hřídeli a po stranách nese pohyblivé setrvačníkové koule s1 s2, které přes páku h ovládají kroužek r1 na klikové hřídeli. V drážce kroužku r1 běhá malý šteft, který je přes táhlo spojen s brzdou u. Když motor překročí daný počet otáček, kroužek r se zasune a palec s (obr. 2) stisknutím brzdy u zabrání uzavření výfukového ventilu. V následujícím cyklu (cyklech) tímpádem dojde k nasání vzduchu do válce skrz výfukový ventil namísto nasání směsi paliva sacím vantilem a tak dochází ke snížení rychlosti otáčení. Následkem snížení otáček regulátor stejným mechanismem uvolní brzdu u a pružina f opět uzavře výfukový ventil.

Petrolejová nádrž B (obr. 1) obsahuje vzduchotěsnou nádobku b (obr. 3), na níž je připevněna nádoba g. Na boku nádobky b se nachází pumpa d, která za chodu motoru pumpuje petrolej do nádobky b. Neustále rostoucí tlak paliva v nádobce b tlačí palivo skrze trubičku r do nádobky g a do trubičky l směrem k injektoru. Ventil v se otevírá za přesně daného tlaku a nechá petrolej odtéct z r do g skrz otvor o. Nadbytečný petrolej odtéká z g trubičkou x zpět do nádrže B. Tím se zabezpečuje stálý tlak paliva ve vstřikovači P. Ve splynovači V dochází díky ohřevu splynovače petrolejovou lampou L k ohřevu vstříknutého paliva a následně i k jeho vznícení.


dobová inzerce německého motoru GNOM

Antonín Dobrý

Firma Antonína Dobrého započala výrobu spalovacích motorů dle francouzského patentu Le Gnome pravděpodobně v roce 1902. Tímto krokem byla zahájena dlouholetá výroba spalovacích motorů v Mladé Boleslavi.


dobový snímek mlátícího složení Ant. Dobrý s motorem typu GNOME (archiv MUDr Vidner)

Antonín Dobrý nevyráběl motory přesně podle francouzského patentu. Základní konstrukci motoru zachoval, ale svoje motory se snažil vylepšit použitím nejnovějších technologií. Nepodařilo se zatím vypátrat všechny změny provedené v konstrukci motoru, ale nejzásadnější změnou bylo nahrazení původního vnějšího zapalování otevřeným ohněm pomocí žhavící trysky zapalováním elektromagnetickým odtrhovým. Použití tohoto nízkonapěťového zapalování mu umožnilo značné zjednodušení palivového systému. Důsledkem toho pak došlo ke zvýšení spolehlivosti, zjednodušení obsluhy a výraznému zvýšení bezpečnosti provozu.


reklamní plakát na motory patentu Gnome firmy Ant. Dobrý (archiv Škoda Auto)