Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Plynový motor o 650 koníchU nás užíváme plynových motorů hlavně menších, nahrazujíce jimi parní stroje, které v malých rozměrech pracují dosti neúsporně, vyžadujíce mimo to zkoušené síly strojnické a podléhajíce nejen při stavbě, nýbrž i později při chodu přísnému dozoru úřednímu.
Zvláštní pak výhodu poskytují výbušné motory tehdy, jedná-li se o pohon strojů dynamoelektrických, neboť oba shodují se rychlým chodem tou měrou, že se dá dynamoelektrický stroj montovati bezprostředně na pracovní hřídel motoru, kdežto parní stroj při takovém spojení vyžaduje zvláštní převod, jímž se otáčecí rychlost zvyšuje.
Že se u nás neužívá výbušných motorů velikých, vysvětluje se přirozeně tou okolností, že se náklad na jejich pohon nezmenšuje rovnou měrou se vzrůstající velikostí, jak se to při parních strojích děje. Proto poskytují parní stroje velkých rozměrův u nás dosti značných výhod.

Jinak tomu však jest v krajinách, kde plyn přímo ze země prýští a tudíž velmi levně se plynovým motorům dodává, jak to na př. v některých krajinách severní Ameriky shledáváme. Tam jest i při velikých motorech ještě značná výhoda na straně motorů plynových. Proto staví se v oněch krajinách také veliké motory tohoto druhu. A náš výkres předvádí nám právě největší plynový motor, jenž dosud byl zbudován. Je to motor o 650 ks, jejž sestrojila továrna "Compagnie Westinghouse electric and Mfg" v East Pittsburgu.
Motor tento má tři stojaté válce, které pracují střídavě, tak že tím úplně jest odstraněn mrtvý chod. Společný jejich hřídel koná 150 obratů za minutu, tak že na něm přímo jest montován dynamoelektrický stroj osmipólový, jenž poskytuje proud 400 kilowattů s napjetím 550 Voltův. Stálost chodu zvyšována jest ještě dvěma těžkými setrvačníky, jež na hřídeli jsou nasazeny po obou stranách motoru.
Každý válec má zvláštní regulátor přivádějící plyn, rozžehování výbušné směsi koná se elektrickým zapalovadlem úplně samostatně. Ačkoli pak je v každém válci výkon čtyřdobý, jako u všech výbušných motorů, pracuje tento trojválcový stroj velice rovnoměrně a má chod úplně stálý. Bezvadné spojení obou těchto strojův osvědčuje se nyní již déle než dva roky.


Plynový motor o 650 koňských silách

Jmenovaný závod zabývá se mnoho let stavbou větších motorů plynových s velmi dobrým výsledkem. Jeho motory o 20 ks spotřebují za hodinu 340 až 400 litrů přirozeného plynu na 1 ks. Nyní pak hodlá přikročiti k budování motorů ještě větších, až do 1500 ks, při nichž by se poměrně ještě méně plynu spotřebovalo. Podle posledních úředních výkazův odpovídá spotřeba plynu toliko 450 gr uhlí na hodinu a koňskou sílu.

Není pochybnosti, že se plynové motory nejlépe osvědčují právě pro bezprostřední sdružení se stroji dynamoelektrickými. A proto jedná se pro naše poměry hlavně jen o výhodné rozřešení laciné výroby plynu, nikoli tou měrou pro osvětlování, jako hlavně pro pohon strojův. Až tohoto cíle bude dosaženo, bude tím zárověň sama sebou rozřešena otázka kouřová v průmyslových městech, neboť plynové motory pracují naprosto bezdýmně.

VĚDA A PRÁCE - volné rozhledy na poli průmyslu, obchodu a řemesel, IX.ročník / 1901