Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Restaurování historického osobního vozu AB4u 2668 do plně provozního stavu

Program č. 127 66 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel pro období 2017-2020
Výše dotace: 600 000 Kč

Předmětem realizovaného projektu bylo restaurování a zajištění provozuschopnosti historického železničního vozidla.  Jedná se o rychlíkový vůz první a druhé třídy AB4u 2668, který je v majetku Muzea starých strojů a technologií. Výstupem projektu je provozuschopné historické železniční kolejové vozidlo, které spolu s parní lokomotivou 431.032 „Ventilovkou“ (resp. 555.0153 „Němkou“) a dalšími vozy vytváří funkční celek historického parního vlaku, který v rámci nostalgických jízd prezentuje způsob a úroveň rychlíkové přepravy v meziválečném období.

Foto před renovací vozu:

Foto po renovaci vozu: