Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Vybudování nových expozic technických muzeí na Česko-Polském pomezí II

Termín realizace: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
Celková hodnota projektu: 70 847 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR: 59 757 Euro
Vedoucí partner: Muzeum starých strojů a technologií, z. s.
Partner projektu: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

V česko-polském pohraničí vznikly díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj další unikátní sbírky hmotného dědictví, které byly veřejnosti doposud skryté. Zrealizovaný projekt spočíval hlavně v částečné revitalizaci historických areálů (tzv. Brownfields) a významně napomohl oběma projektovým partnerům k postupné adaptaci průmyslových areálů na živá muzea. Koncepčně tyto aktivity přímo navázaly na rozsáhlejší projekt z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko: „Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti“, dokončený v roce 2023.

Na české straně byly v rámci projektu uskutečněny stavební práce na historické hrázděné stodole, která přímo sousedí s hlavními budovami areálu bývalé textilní továrny Vonwiller a spol. Objekt se před zahájením renovace nacházel v havarijním stavu, který neumožňoval jeho důstojné využití. Rekonstrukce objektu spočívala v opravě střechy, zdiva, a výměnu vrat. Následně bylo ke konci roku 2021 vybudováno osvětlení a instalována nová expozice zaměřená na průmyslové zpracování dřeva. Návštěvníci mohou v rámci této expozice obdivovat například historickou stolní okružní pilu (katr) poháněnou parní lokomobilou Marshall, historickou štípačku a cirkulárku, či transmisní pásovou pilu (zápůjčka od polského partnera). Všechny exponáty jsou opatřeny česko polskými popisky a expozice je představena formou velkých informačních tabulí, věnovaných hisorii dřevozpracujícího průmyslu.

 

 

Na polské straně probíhaly stavební práce zaměřené na renovaci prostor opravárenské haly, která sloužila jako zázemí k železničnímu depu v Jaworzyne. Po dokončení opravy objektu byla dílna vybavena sbírkou historických kovoobráběcích strojů, které byly v obdobných provozech používány. Historické stroje byly ještě doplněny zápůjčkou exponátů od českého partera.

 


Oba partnery spojuje industriální architektura a její nové využití, ale také unikátní sbírky hmotného dědictví – soubor starých strojů a techniky se společným zastřešujícím prvkem – párou. Ačkoliv oba projektoví partneři Muzeum a Fundacja jsou na poli prezentace historické techniky velmi aktivní a již několik let spolupracují, nemají odpovídající prostor pro prezentaci svých sbírek.

Záchranou a revitalizací původních brownfieldů v Žamberku (areál bývalé Mosilany) a Jaworzine Slezské upozorní na potenciál takovýchto objektů a jejich nové využití. Vzájemná spolupráce obou partnerů byla dále podtržena zápůjčkou vystavovaných exponátů.

Aktivnější prezentace obou muzeí přinese povědomí nejen o vývoji odvětví techniky, ale i o historii industriálních staveb v příhraničí.

 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Web: https://www.muzeatechniki.pl

  


E-mail: biuro@muzeatechniki.pl
Tel.: +48 71 750 58 49