Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Historické okamžiky

Tato rubrika obsahuje mimo dobových článků a materiálů i texty z dnešní doby s technickohistorickou tematikou. Na těchto textech se podílí i externí spolupracovníci muzea.Pohon řezačky motocyklem Laurin & Klement typu BZ vyráběným od roku 1903

 

Parní stroje, parní vozidla a jejich výrobci
James Watt a parní stroj - vynálezce parního stroje v podobě, jak ho známe dnes
Historie parního stroje - vznik a vývoj parního stroje
Parní vozidla „Sentinel“ - odborný článek o parních vozech Sentinel z roku 1923
Oračky jedou - článek o parní orbě z roku 1947
Příspěvek k historii firmy Warnsdorfer Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschmiede,
Wenzel Bönisch, Warnsdorf - článek původně určený pro Almanach ke 140. výročí povýšení
Varnsdorfu na město.
Parní mlátičky - krátký článek o parních mláticích složeních publikovaný v Českých listech
hospodářských roku 1897
Krátká historie firmy Zettelmeyer

Stabilní motory, motorová vozidla a jejich výrobci
Třiadvacet koní motor Lorenz honí - mírně zkrácený a upřesněný článek z deníku Práce vydaný
u příležitosti návštěvy vnuků Ig. Lorenze v NZM.
Ig. Lorenz - jediný speciální výrobce spalovacích motorů v ČR - článek o historii firmy
Ignác Lorenz - článek o jednom z hlavních výrobců stabilních motorů u nás
Konec výroby motorů Ig. Lorenz - článek o ukončení výroby motorů Lorenz
Katalog mlátících složení Továrny na hospodářské stroje v Sobotíně na Moravě - dobový
katalog mlátících složení s motory Original Moravia
Strojírna Eduard Kokora, Přerov - střípky z historie
Patent „Le Gnome“ a Antonín Dobrý - krátký článek o prvních motorech firmy Antonín Dobrý
Benzinová (lihová, petrolinová) lokomobila firmy Ant. Dobrý v Mladé Boleslavi - dobový článek
o benzinových motorech firmy Antonín Dobrý z roku 1904
A. Dítě & A. Ponz - strojnická továrna Praha - Žižkov - krátká zmíňka z dobové literatury
Reklamní materiály Adamovy Továrny Motorů - dobové reklamní materiály firmy
Jan Vytlačil výroba strojů a motorů v Osíku u Litomyšle - článek sumarizující dochované střípky
o stabilních motorech této firmy
Jan Pujman Továrna a Slévárna na stroje v Novém Ransku - krátká historie známého výrobce stabilních motorů
Wichterle a Kovářík - článek o historii největší továrny na zemědělské stroje u nás
Milníky v historii zavádění traktorů do zemědělství - postup motorizace zemědělství
Plynový motor o 650 koních - dobový článek z roku 1901 o největším plynovém motoru
Dumpery neboli výklopníky - článek o historii dumperů

Energetika a elektrické stroje
Krátká historie vzniku elektrických stejnosměrných strojů

Úzkorozchodné a průmyslové dráhy
Polní dráha v hospodářství - krátký článek o polní dráze v zemědělství publikovaný v Českých
listech hospodářských roku 1897
Průmyslová úzkorozchodná drážka v Břasích u Plzně
Máte-li historické fotografie, pohlednice, výkresy či psané materiály související se starou technikou,
uvítáme spolupráci s vámi při tvorbě článků pro tuto rubriku.