Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Vedoucí partner: Muzeum starých strojů a technologií, z. s.
Partneři projektu: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska a Město Žamberk

Projekt zviditelní hmotné dědictví původně průmyslového pohraničí a přivede návštěvníky nejen k jeho historii, ale k industriální architektuře vůbec. Má za cíl motivovat turisty k prozkoumání příhraničního regionu a zvýšit atraktivitu a povědomí o jedinečných objektech na české i polské straně v rámci cestovního ruchu.

Projektoví partneři Muzeum a Fundacja jsou na poli prezentace historické techniky velmi aktivní a již několik let spolupracují. Sbírky obou partnerů mohou kvalitou konkurovat leckterým světovým technickým muzeím, přičemž se zároveň vhodně doplňují a motivují k návštěvě partnerského muzea.

U českého partnera nyní probíhají stavební práce zaměřené na revitalizaci areálu bývalé textilní továrny, spočívající mimo jiné v opravě střech, statickém zajištění budov, rekonstrukci oken, dveří i omítek a dalších prací nutných ke změně užití stavby a rekolaudaci na muzejní prostory. Na stavební práce naváže instalace mnohatunových exponátů pevně svázaných s budovou a vytvoření nových expozic. Návštěvníci se mohou dále těšit na nově renovovaný vstup do muzea s prodejnou vstupenek, zázemím, informačním centrem a sociálním zařízením. Nově vybudován bude také orientační a navigační systém v muzeu, který bude doplněn o informační panely upozorňující na spřízněné muzeum v Javořině Slezské.

 

 

Aktuálně v Muzeu starých strojů a technologií také probíhá restaurování tří velkých stacionárních motorů (1 naftový a 2 plynosací). Motory na naftový pohon představují další etapu ve vývoji energetiky a společně s instalovanými parními stroji vznikne jedinečná naučná expozice Stabilní motory – energetické srdce každé dílny. Samotné předměty restaurování jsou technickými unikáty českých výrobců, jichž se dochovalo pouze omezené množství.

 

 

Nově zrekonstruované muzeum v Žamberku by se mělo návštěvníkům otevřít v letech 2023 – 2024 a nabídne rozšířené či zcela nové expozice, např.: Parní stroje – ocelové srdce každé továrny, Motorismus – od kola k automobilu, Samohybné velké parní stroje – plnou parou vpřed, Parní lokomotivy a jiné. Vybudované expozice budou umístěny v nejstarších kamenneých částech továrny, které tak svojí téměř dvousetletou historií dodají exponátům odpovídající dobové prostředí.

Celý projekt zastřešuje Virtuální industriální stezka, která návštěvníkům představuje nové odvětví turistiky – industriální turistiku. Více informací o stezce bude postupně přidáváno na http://www.industrialnistezka.eu.

Další informace o projektu a jeho realizaci budou v následujících měsících zveřejňovány také na facebookovém a instagramovém profilu muzea.

Polský partner usilovně pracuje na renovaci bývalé dílenské budovy, renovaci železničního areálu bývalé lokomotivny a adaptaci vodárenské věže (z roku 1885) na informační centrum. Součástí stavebních prací je i oprava bývalého skladu (postaven kolem roku 1843). Cílem je vrátit industriálním objektům původní podobu v souladu s infrastrukturou kolejových vozidel a následně je pak využít jako součást muzea, včetně živých exponátů – parních lokomotiv. Smlouva na realizaci stavebních prací byla s vítězným dodavatelem podepsána v dubnu letošního roku.

 

 

Dokončení renovačních prací v Javořině Slezské umožní nejenom prezentovat, ale aktivně využívat unikátní původní železniční infrastrukturu pro muzejní provoz historických kolejových vozidel. Takto prezentovaná sbírka bude jedinečná v celoevropském měřítku. Práce by měly být dokončeny již v roce 2022. Navzdory probíhající rekonstrukci zůstává muzeum otevřené, avšak v průběhu prací mohou být některé části komplexu dočasně vyloučeny z turistického ruchu.

Informace k projektu týkající se polského partnera lze nalézt také na webu: https://www.muzeatechniki.pl/interreg/

 

 

Partner Město Žamberk vybuduje v příštím roce na svých pozemcích v bezprostřední blízkosti nového Muzea starých strojů a technologií odpovídající parkovací plochy pro návštěvníky. Na cca 1 000 m2 parkoviště vznikne 70 parkovacích míst, včetně 5 míst pro handicapované. Dále bude v tomto prostoru umístěn drobný mobiliář, např. lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a historické osvětlení. Zbývající plocha bude zregenerována na travnatou plochu. Součástí parkoviště bude také parčík pro děti s herními prvky.

Na vlastní expozice Muzea bude taktéž odkazovat jeden stabilní venkovní exponát – obrovský historický kompresor – umístěn na fundamentu na volné ploše mezi parkovacími místy. Historický ráz parkoviště tematicky navazuje na pojetí celého Muzea a návštěvník tak hned po příjezdu vstoupí do atmosféry 19. století – století páry.


Muzeum starých strojů a technologií, z. s.

  

 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Web: https://www.muzeatechniki.pl/interreg/

  


E-mail: biuro@muzeatechniki.pl
Tel.: +48 71 750 58 49

 

Město Žamberk
Web: https://www.zamberk.cz/

 

Projekt byl zaměřen na uchování hmotného dědictví původně průmyslového pohraničí a jeho přiblížení návštěvníkům, nejen z pohledu historie, ale i industriální architektury. Investovalo se do původních brownfields – industriálních budov, které poskytly prostory a možnost představit veřejnosti průřez technologickým vývojem od počátku průmyslové revoluce až do 20. stol. Průmysl nemá hranice, stejně tak jako virtuální stezka přes industriální objekty v příhraničí, jejíž koncept byl v rámci projektu představen. Projekt má za cíl motivovat turisty k prozkoumání příhraničního regionu a zvýšit atraktivitu a povědomí o jedinečných objektech na české i polské straně.

Muzeum starých strojů a technologií v rámci projektu revitalizovalo areál bývalé textilní továrny, zrestaurovalo tři velké stacionární motory a představilo koncept virtuální stezky po industriálních památkách příhraničí.

 

 

Polský partner v rámci tohoto projektu významně modernizoval a dobudoval objekty v Javořině Slezské, což umožní prezentaci celoevropsky jedinečné sbírky se specializací na parní lokomotivy a železnici.

Informace k projektu týkající se polského partnera lze nalézt také na webu: https://www.muzeatechniki.pl/interreg/

 

 

Partner Město Žamberk na svých pozemcích v bezprostřední blízkosti Muzea starých strojů a technologií vybudoval odpovídající parkovací plochy pro návštěvníky. Na cca 1000 m² parkoviště vzniklo 70 parkovacích míst, včetně 5 míst pro handicapované. Dále byl v tomto prostoru umístěn drobný mobiliář, např. lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a historické osvětlení.

Na vlastní expozice Muzea odkazuje stabilní venkovní exponát – obrovský historický kompresor – umístěn na fundamentu na volné ploše mezi parkovacími místy. Historický ráz parkoviště tematicky navazuje na pojetí celého Muzea a návštěvník tak hned po příjezdu vstoupí do atmosféry 19. století – století páry.