Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Související aktivity

Tým Muzea starých strojů netvoří jen restaurátoři a kurátoři, ale zaměřuje se i na další aktivity pro širokou veřejnost. Areál Vonwillerovy továrny se tak postupně stává nejen muzeem se sbírkou zajímavých a funkčních exponátů, ale také společenským centrem pro trávení volného času celé rodiny. Kromě toho se naše aktivity rozvíjí i na poli historie železniční dopravy, kdy v rámci záchrany výtopny v Dolní Lipce v letních měsících provozujeme v úzké spolupráci s Pardubickým krajem historický expres Králický Sněžník.

Kulturní centrum Vonwillerka www.facebook.com/vonwillerka
www.vonwillerka.eu
Tovární železnice Vonvillerka www.facebook.com/ZelezniceVonwillerka
Kavárna u Vonwillerky www.facebook.com/kavarnavonwillerka
Výtopna Dolní Lipka www.facebook.com/vytopnadolnilipka
Historický expres Králický Sněžník vlaky.pardubickykraj.cz
Restaurátorská dílna www.restauratorskadilna.eu
Partnerské muzeum – Jaworzyna Slazska www.muzeumkolejnictwa.pl