Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Zakázkové renovace

Renovace historické techniky
Členové muzea provozují v areálu továrny rovněž i restaurátorskou dílnu v oboru historické techniky se specializací na všechny typy parních strojů, lokomotiv, lokomobil, stabilních motorů, traktorů, starých obráběcích strojů i přístrojů. Dílna vznikla na základě potřeby vybavené a odborně zdatné restaurátorské dílny, jako nutnost pro restaurování vlastních exponátů. Množící se dotazy a konzultace jiných vlastníků a  provozovatelů historické techniky a zejména absence kvalitní firmy v tomto oboru logicky vyústila k prvním zakázkám pro jiné společnosti.

Z realizovaných zakázek z dřívější doby stojí za to zmínit dlouhodobý projekt celkové rekonstrukce parního stroje Ruston & Comp. z roku 1887 parního mlýna v Telči, restaurování lisu na mince firmy Vulkan Wien z roku 1919 (tento lis byl jedním z první série dodaných státní mincovně v Kremnici pro ražbu prvních československých mincí těsně po rozpadu Rakouska – Uherska) nebo historické korečkové čerpadlo žentourového typu firmy Umrath Praha-Bubny, pocházející z poloviny devatenáctého století.

V posledních letech se dílna věnuje převážně generálním opravám parních lokomotiv, parních válců a parních lokomobil pro zákazníky z celé Evropy. Neustálým rozšiřováním dílenského vybavení, získáváním nových spolupracovníků a partnerů a zejména studiem pracovních postupů a dobových materiálů stoupají technické i odborné možnosti, které začínají u přesných způsobů restaurátorských pro odstranění koroze a konzervace a končí na poli vysloveně strojírenském výrobou chybějících součástí nebo opravami silně poškozených dílů.

Dlouhodobou strategií dílny je uvádět exponáty pokud možno do funkčního stavu, ale tak, aby byla co nejvíce zachována jejich původnost a do značné míry i patina a opotřebení vzniklé desítkami let jejich užívaní je-li to možné.

restaurátorská dílna Žamberk


Pro velký zájem o tyto služby jsme je vyčlenili do samostatné prezentace, kterou najdete na stránkách naší restaurátorské dílny - www.restauratorskadilna.eu. Tyto stránky v sekci referencí poskytují řadu ukázek námi realizovaných renovací.